Temporalitat 0

Encara no coneixeu l’Hotel Llegendes?

Situat al Barri Vell de Girona l’Hotel Llegendes ofereix als clients la possibilitat de gaudir una nit plena de màgia, misteri i llegendes. Sota l’eslògan “no venem habitacions, oferim emocions” l’hotel ja s’ha convertit en un hotel referent a la ciutat, allotjant inclús al creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

En aquest projecte hem realitzat el disseny d’unes targetes de visita amb un paper de 600 grams texturitzat i amb la tècnica del letterpress per tal de donar força i presència a la tipografia.

Si voleu més informació, no dubteu en visitar la seva pàgina web.

  • Categories: Gràfica
  • Client: Hotel Llegendes

Productes de la mateixa família