GimTV

El logotip de GimTV està dissenyat per mitjà dels valors que defineixen el món del fitness com són el dinamisme, l’activitat física i els hàbits saludables. És per això que presenta colors intensos i una distorsió horitzontal. El símbol del “Play” complementa la simbologia del logotip definint el concepte de gimnàs virtual i l’acció de començar a posar-se en forma.

Comparteix aquest projecte:
Menú