Temporalitat 0

Mommem és una agència de comunicació global especialitzada en l’entorn digital que treballa per establir connexions entre les marques i els influencers més populars del moment que, a través dels seus canals, blogs o xarxes socials aconsegueixen que els continguts d’una marca arribin de manera efectiva i cuidada a un públic molt més ampli.

Per tal de representar l’essència de la marca hem creat un logotip a través de la combinació de dues MM per tal de representar el constant canvi i moviment que han de fer les marques dins l’entorn digital per captar l’atenció d’un públic, cada dia més actiu.

 

Productes de la mateixa família